Obie warstwy surowicze

Obie warstwy surowicze przylegają do siebie, oddzielono niewielką przestrzenią wypełnioną płynem surowiczym czyniącym powierzchnio śliskimi. Zezwala to na swobodne ruchy serca zarówno w skurczu, jak i w rozkurczu.

Blaszki trzewna i ścienna osierdzia w miejscu połączenia tworzą zatoki. Zatoka poprzeczna znajduje się między wrotami tętniczymi i żylnymi, powstała wskutek zagięcia się cewy sercowej i zbliżenia końca żylnego do tętniczego. Położona jest od przodu między przedsionkami i warstwą ścienną osierdzia, kończąc się mankietem otaczającym aortę i pień płucny. Pozwala ona na obejście obu naczyń bez dodatkowego oddzielania tkanek.

Zatoka skośna tworzy się między osierdziem ściennym a trzewnym pokrywającym żyły, ma kształt litery U, ograniczona jest tylną powierzchnią przedsionka lewego, tylną ścianą osierdzia ściennego, ścianami prawych i lewych żył płucnych, otacza okrężnie ujście żyły głównej dolnej. Ta głęboka zatoka stanowi trudne do opróżnienia miejsce w przypadku gromadzenia się wysięku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>