Objawy stwierdzane od urodzenia

Z nieprawidłowo przebiegającą lewą t. płucną współistnieją poza tym: lewa żyła główna dodatkowa uchodząca do zatoki wieńcowej, otwór międzykomorowy, między- przedsionkowy, przetrwały przewód tętniczy, zwężenie cieśni aorty, zespół Fallota, błądząca t. podobojczykowa, pojedyncza komora serca, pojedyncze płaty płuc. Z innych narządów stwierdza się wady układu pokarmowego, moczowo-płciowego i endokrynologiczne (2, 5, 7).

Objawy, przebieg i rozpoznanie. Ustalenie rozpoznania tej wady często napotyka trudności. Objawy występujące w nieprawidłowym odejściu t. płucnej lewej są związane z uciskiem na tchawicę i oskrzela. Rzadko obserwuje się trudności w połykaniu. Trudności oddechowe nasilają się w fazie wdechowej, stąd częsta rozedma płuc. Objawy niewydolności oddechowej narastają, pogarsza je nawracające zapalenie płuc., może występować sinica. Charakterystyczny stridor – świszczący od-dech, stwierdzany w innych postaciach pierścieni naczyniowych – występuje rzadko. Badaniem klinicznym stwierdza się wciąganie okolicy wyrostka mieezykowa- tego i międzyżebrzy.

Objawy stwierdzane od urodzenia mają różne nasilenia, czasem są burzliwe w postaci ostrej niewydolności oddechowej już w pierwszych tygodniach życia. Większość jednalc chorych kierowanych do leczenia chirurgicznego stanowią niemowlęta kilkumiesięczne, nie przekraczająco 1 r. ż. Wada może przebiegać bezobjawowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>