Objawy tego zespołu

Objawy tego zespołu występują zwykle w pierwszym miesiącu po operacji, rzadko wcześniej, np. S dnia. Podstawą rozpoznania jest nagłe pogorszenie się ogólnego stanu dziecka, u którego bezpośredni pooperacyjny przebieg choroby nie budził zastrzeżeń. Stwierdza się podwyższenie temperatury ciała, ból w klatce piersiowej za mostkiem. Czasem dołączają się bóle stawów, bóle w nadbrzuszu, suchy kaszel, zaburzenia oddychania, dysfagia. Trudności połykania są niekiedy tak nasilone, że dziecko nie jest w stanie przyjąć najmniejszej tabletki. W worku osierdziowym narasta płyn, który może też gromadzić się w jamach opłucnowych.

Badaniem przedmiotowym stwierdza się w pierwszym okresie szmer tarcia osierdzia i opłucnej, ustępujący w miarę gromadzenia się wysięku, oraz ściszenie tonów serca.

Badanie rentgenowskie zależy od rodzaju z.p.p. W przypadkach gwałtownego przebiegu stwierdza się płyn w worku osierdziowym i jamach opłucnowych. W obrazie elektrokardiograficznym widoczne są zmiany ST-T, charakterystyczne dla zapalenia osierdzia. Mogą występować zaburzenia rytmu w postaci skurczów dodatkowych. Badania laboratoryjne wykazują zwiększoną liczbę krwinek białych, przyspieszenie opadania krwinek (OB) oraz obecność przeciwciał przeciwserco- wych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>