Ogrzewanie

Ogrzewanie. Trzeba je przeprowadzać z ogromną uwagą, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo poparzenia pacjenta. Po zastosowaniu oziębiania powierzchniowego ogrzewanie następuje drogą naturalną. Można je przeprowadzić przez użycie odpowiednich materaców z podgrzewanym płynem, ogrzanych prześcieradeł, ciepłej wody lub ciepłego powietrza. Nie powinno się stosować temperatury wyższej niż 40°C. Przy użyciu bezpośredniego oziębiania krwi można zastosować wymiennik ciepła również do ogrzewania krwi. Ogrzewanie zwykle prowadzi do uzyskania temperatury 35°C albo do całkowitego powrotu przytomności pacjenta, zanim zostanie on skierowany z sali operacyjnej na oddział pooperacyjny.

Pomiar temperatury ciała. Temperatura ciała różni się nieznacznie w różnych okolicach. Podczas stosowania hipotermii narządy i tkanki ustroju są oziębiane z różną szybkością, zależną od ich zaopatrzenia w krew oraz od metody hipotermii. Tak więc przy bezpośrednim ochładzaniu krwi temperatura serca spada szybciej niż temperatura mózgu. s

Podczas hipotermii należy mierzyć temperaturę w różnych okolicach ciała. Temperatura w przełyku przybliżona jest do temperatury serca, w jamie ustno-nosowej do temperatury mózgu. Temperatura w odbytnicy może różnić się od wryżej wspomnianych.

Dla zamiany stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza należy odjąć 32, a wynik pomnożyć przez 5/3. Dla zamiany stopni Celsjusza na Fahrenheita temperaturę mnożymy przez 9/5 i dodajemy 32.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>