Operacja zarośnięcia zastawki

Operację zarośnięcia zastawki t. płucnej wykonuje się w znieczuleniu dotchawi- czym, w normotermii z cięcia pośrodkowego mostka bądź przez przednio-boczną lewą torakotomię na poziomie IV międzyżebrza. Po otwarciu klatki piersiowoj, odsunięciu grasicy i przecięciu osierdzia zakłada się dwra szwy materacowo jedwabne

-4- 0 z łatkami na drodze odpływu z prawoj komory, w odległości 1 cm od zastawia. Pomiędzy szwem przez niewielkie nacięcie ściany serca wprowadza się wygięte, ostro zakończone narzędzie może nim być trójgra- niec najmniejszego wymiaru. Narzędzie wprowadza się do komory, a następnie do stożka, ściśle w linii pośrodkowrej drogi odpływa tak, aby prowadząc je dogłowowo przejść przez przedni płatek zastawia. Odchylenie na boki powoduje przechodzenie narzędzia przez grube warstwy mięśni u podstawy le- wego i prawego płatka zastawki.

Po przerwaniu zastawki i wycofaniu narzędzia wrprowradza się w to miejsce kolejno rozszerzadla Hegara, kończąc na nr 6, który odpowiada szerokości pnia t. płucnej noworodka. Zawiązuje się szewr uprzednio zalo-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>