OSIERDZIE

Rozwój. Jama zarodkowa ciała (celoma) powstaje ok. 20 dnia życia zarodkowego, ma kształt podkowy, której wygięcie jest zaczątkiem jamy osierdzia, natomiast ramiona boczne to późniejsze jamy opłucnowe.

Mezoderma ściany zewnętrznej stanie się osierdziem ściennym i razem z wyściełającą ektodermą ma nazwę somatopleura. Mezodermalne komórki wewnętrznej ściany pierwotnej jamy ciała są zawiązkiem nasierdzia i razem z ektodermą mają nazwę splanchnopleura. W końcu 4 tygodnia życia zarodkowego jama osierdzia jest połączona szerokimi otworami z płytkimi jamami opłucnowymi. Boczne krawędzie otworów zawierają żyły zasadniczo wspólne (przewody żylne Cuviera), ich brzegi płucne (Maiła) rozrastają się w kierunku przyśrodkowym, tworząc podobne do krezki .fałdy – pierwotne błony opłucnowo-osierdziowe. W miarę wzrostu powodują one zwężenie połączenia między jamą osierdzia i jamami opłucnowymi. Fałdy opłucnowo-osierdziowe zrastają się z fałdem śródpiersia pierwotnego. Całkowite oddzielenie jamy osierdzia i jam opłucnowych następuje w końcu 6 tygodnia życia zarodkowego, najpierw po stronie prawej, a następnie po lewej. Dno jamy osierdzia tworzy przegroda poprzeczna (przepona pierwotna), w której rozwija się wątroba, część przepony ostatecznej i żyły zarodka zdążające do zatoki żylnej serca. Tylna grzbietowa ściana jamy osierdzia jest zbudowana z prawej i lewej błony osierdziowo-opłucnowej. Ściany boczne i przednia tworzą jednocześnie zewnętrzne powłoki tego odcinka ciała zarodka. Powiększenie się jam opłucnowych przez wnikanie do luźnej mezenchymy bocznych ścian i przedniej ściany zarodka powoduje rozszczepienie na dwie blaszki: zewnętrzną, późniejszą ścianę klatki piersiowej, oraz wewnętrzną ¦- przedłużenie błony osierdziowo-opłucnowej, otaczającą serce błoniastym workiem osierdziowym. Zatoki brzuszne podkowiastoj pierwotnej jamy ciała ulegają resorpcji ok. 2 tygodnia życia zarodka. Ich przetrwanie jest przyczyną powstania wrodzonych torbieli i uchyłków (Slcandalaltis 1972, Siplowich 1973).

Budowa anatomiczna. Serce jest położone w worku osierdziowym składającym się z dwóch warstw: surowiczej i włóknistej. Osierdzie surowicze pokrywa wewnętrzną powierzchnię worka włóknistego, jest to blaszka osierdzia ścienna (somatopleura), część zewnętrznie pokrywająca serce zwie się osierdziem trzewnym, nasierdziem (splanchnopleura). Warstwa trzewna pokrywa komory, przedsionki oraz przechodzi na naczynia tętnicze i żylne. Blaszki trzewna i ścienna osierdzia, łącząc się w miejscu naczyń wchodzących do serca i z niego wychodzących, tworzą wrota tętnicze i żylne. Aorta wstępująca do odejścia pnia ramienno-głowowego oraz cały pień tętnicy płucnej do podziału na gałęzie są położone wewnątrzosierdziowo. Żyły w większości leżą zewnątrzosierdziowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>