Otwór przegrody międzyprzedsionlcowej

Zależnie od umiejscowienia otwory wtórne przegrody międzyprzedsionkowej dzielą się na położone w środkowej części przegrody w sąsiedztwie otworu owalnego (otwór typu zatoki owalnej), w górnej części przegrody (otwór typu zatoki żylnej) oraz w okolicy ujścia żyły głównej dolnej. Otwory mogą mieć różną wielkość, są

najczęściej pojedyncze, ale może ich być dwa lub więcej. Mogą również przyjmować postać drobnych, licznych otworków. Wielkość otworu, średnio 2-3 cm3, może być tak znaczna, że praktycznie oba przedsionki tworzą wspólną jamę. W 10% przypadków z otworem przegrody współistnieje nieprawidłowe ujście żył płucnych. Prawidłowo uchodzą one do lewego przedsionka, w tej wadzie jednak zdarza się, że część z nich drenuje do przedsionka prawego, uchodząc wprost do niego lub do żyły głównej górnej (ryc. 5-38).

Otwór przegrody międzyprzedsionlcowej umożliwia nieprawidłowy przepływ krwi między przedsionkami. Na kierunek i wielkość przepływu ma wpływ różnica ciśnień z obu stron otworu. Prawidłowe ciśnienie w przedsionku prawym wynosi 0,5- -0,8 kPa (4-6 mm Hg, 5-8 cm HsO), a w lewym 1,1-1,3 kPa (8-10 mm Hg, 10,5- -13 cm H20), tak więc przepływ krwi ma kierunek lewo-prawy. Na wielkość przepływu ma też wpływ stan podatności (compliance) mięśnia prawego przedsionka i prawej komory oraz opór naczyń płucnych. U niemowląt pozostałości płodowej budowy naczyń płucnych oraz grubościenna prawa komora o niskiej podatności ograniczają przepływ lewo-prawy. U dzieci starszych bardziej rozciągliwa prawa komora pozwala na zwiększenie tego przepływu. Sprzyja temu również utrata płodowych cech budowy naczyń płucnych (zmniejszenie grubości ich ściany) oraz zmniejszenie ich oporu. Dopływ krwi z lewego do prawego przedsionka daje wzrost utlenowania krwi w przedsionku i komorze prawej. Zwiększa się ilość krwi przepływającej przez płuca. Prawidłowy stosunek przepływu płucnego do układowego wynosi 1:1. W przypadku otworu międzyprzedsionkowego stosunek ten ulega zmianie na korzyść przepływu płucnego, który może być kilkakrotnie większy (2-5) od układowego. Mimo zwiększonego przepływu krwi przez płuca nadciśnienie płucne w otworze przegrody międzyprzedsionkowej występuje rzadko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>