Pacjent

-3. Dla podwyższenia ciśnienia krwi i pobudzenia mięśnia sercowego przy zatrzymaniu krążenia33. Można stosować specjalny roztwór 1 : 10 000 (0,25-0,75 ml).

Zwykle w tych przypadkach zachodzi konieczność dodatkowego podania dożylnego. PRZECIWWSKAZANIA. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym jest szczególnie wrażliwy na działanie noradrenaliny, tak że szybkość kroplówki trzeba zmniejszać, dopóki

chory nie poczuje się spokojniejszy. Cyklopropan, halotan lub trójchloroetylen można podawać jedynie bardzo ostrożnie i nigdy nie należy stosować głębokiej anestezji tymi środkami przy jednoczesnym wlewie noradrenaliny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>