Wierzchołek kości

Wierzchołek kości skierowany jest ku dołowi i tworzy stawowe połączenie z kością guziczną. Kość guziczną składa się z 4 szczątkowych kręgów, czasami z 3 lub 5.

KANAŁ KOŚCI KRZYŻOWEJ jest przestrzenią o kształcie graniastosłupa, biegnącą przez całą długość kości i przyjmującą jej krzywizny. U góry jest na przekroju trójkątny i stanowi przedłużenie lędźwiowego odcinka kanału kręgowego. U dołu kończy się rozworem kości krzyżowej, zamkniętym błoną krzyżowo-guziczną tylną. Przestrzeń zewnątrzoponowa w kanale kości krzyżowej jest niekiedy podzielona na poszczególne przedziały przez pasma włókien łącznotkankowych. Może to być wytłumaczeniem występowania w niektórych przypadkach niejednolitej analgezji. Przebieg ściany kanału tworzą połączone trzony kręgów krzyżowych ścianę tylną – tylne łuki tych kręgów. Każda z bocznych ścian kanału posiada cztery otwory, które dzielą się w formie litery Y na otwory krzyżowe przednie i tylne. Zawartość kanału krzyżowego stanowią:

-1...

Czytaj Wszystko

Respirator Manleya

-11. Respirator Manleya45. Jest to prosty aparat, zasilany gazami dopływającymi do niego pod niskim ciśnieniem. Pracuje na zasadzie rozdzielacza wentylacji minutowej. Po nastawieniu objętości oddechowej respirator samoczynnie dzieli dostarczaną mu wentylację minutową z odpowiednią częstością. Autorzy gorąco zalecają ten aparat. Nowsze modyfikacje obejmują aparaty typu Brompton Manley i Manley Pulmovent46. Respirator Manley Servovent jest uniwersalnym aparatem, generatorem przepływu objętoś- ciowozmiennym i sterowanym objętością. Zasilany gazami sprężonymi.

Czytaj Wszystko

WSKAZANIA

Stosowana jest jako sól dwuwinianowa w roztworze 1 : 1000, gdy każdy mililitr zawiera 1 mg noradrenaliny. Jeżeli do roztworu 500 ml glukozy poda się 2 ml roztworu 1 : 1000, otrzymamy w rezultacie roztwór zawierający 4 mikrogramy na mililitr. Roztwór taki może być stosowany w ciągłej kroplówce, zaczynając od szybkości 2 ml/min (8 mikrogramów).

Do bezpośredniej iniekcji w przypadkach nagłych stosuje się specjalny roztwór 1 : 10 000, który można podawać w dawce 50-75 mikrogramów (0,5-0,75 ml).

Czytaj Wszystko

Bezdech w czasie anestezji można uzyskać przez:

-1. Zmniejszenie pobudliwości ośrodków oddechowych, np. przez użycie barbituranów, środków narkotycznych, halotanu, cyklopropanu lub kombinacji tych środków jest to metoda farmakologiczna. Dwutlenek węgla przestaje być w tych warunkach stymulatorem oddychania. W ten sposób można uzyskać bezdech przy użyciu wszystkich środków wziewnych, szczególnie halotanu.

Czytaj Wszystko

Podany strzykawką pod ciśnieniem pokarm

cliu ssania. Podany strzykawką pod ciśnieniem pokarm zalewa drogi oddechowe, dostaje się nawet do pęcherzyków płucnych. Powoduje to uszkodzenie nieodwracalne. Dlatego też w każdym przypadku zlecenia odżywiania przez zgłębnik należy upewnić się, czy został 011 właściwie przeprowadzony do żołądka.

Najprostszym, niebolesnym, bezpiecznym badaniem diagnostycznym, ułatwiającym rozpoznanie wrodzonego zarośnięcia przełyku, jest wprowadzenie przez nos

Czytaj Wszystko