W zapisie elektrokardiograficznym

ciśnienie tętnicze jest obniżone z małą rozpiętością skurczowo-rozlturczową, tony serca są głuche. Serce jest zazwyczaj niezbyt powiększone, niekiedy wręcz małe. W badaniu rentgenowskim tętnienie serca jest niewidoczne bądź słabo zaznaczone, a w jamach opłucnowych gromadzi się płyn. Obecność zwapnień ułatwia rozpoznanie, jednak występują one tylko u 1/3 chorych.

Czytaj Wszystko

ZAROŚNIĘCIE ZASTAWEK TĘTNICY PŁUCNEJ BEZ OTWORU MIĘDZYKOMOROWEGO

Zarośnięcie zastawek tętnicy płucnej bez otworu międzykomorowego jest wadą rzadko spotykaną, powodującą jednak znaczną śmiertelność noworodków. Występuje w stosunku 1 : 700 000 noworodków żywo urodzonych, stanowi ok. 1 % innych wad serca (1). Opisał ją po raz pierwszy Hunter (1783) Edwards (1965) określił wadę jako zupełne zarośnięcie zastawki t. płucnej z prawidłową przegrodą, dwiema komorami oraz wykształconą zastawką trójdzielną.

Czytaj Wszystko

Ciśnienie śródpłucne

Ciśnienie śródpłucne. Podczas spokojnego oddechu własnego różnica ciśnień wynosi 2 cm H,0 (0,2 kPa). Podczas IPPV wynosi ona przeciętnie 16-20 cm H,0 (1,6-1,9 kPaj.

Ciśnienie śródoplucnowe. Podczas spokojnego oddechu własnego ciśnienie to wynosi – 5 cm H,0 (-0,5 kPa) pod koniec wydechu, a w czasie wdechu -10 cm H.O (-0,9 kPa). Podczas IPPV ciśnienie wzrasta podczas wdechu z -5 cm H,0 do +3 cm H.O (0,3 kPa) i spada do -5 cm H20 podczas wydechu.

Uszko...

Czytaj Wszystko

Respirator Radcliffe’a

-3. Respirator Radcliffe’a86. Sterowany ciśnieniem i czasowozmienny. Silnik elektryczny napędza czterobiegową piastę rowerową poprzez skrzynię biegów. Miechowy worek oddechowy unoszony jest za pomocą ramienia przymocowanego do piasty, a uciskany przez ciężarki o zmiennej wadze. Gazy dostarczane są z miecha oddechowego typu Oxford. Silnik zasilany jest przez sieć lub z baterii 12 V. Istnieje możliwość ręcznego uruchomienia respiratora w razie awarii. Aparat został dostosowany do prowadzenia ujemnej fazy wydechowej, pracy z układem zamkniętym37 lub z odłączalnym układem anestetycznym.

-4...

Czytaj Wszystko

Właściwe leczenie dzieci z zaciskającym zapaleniem osierdzia

Właściwe leczenie dzieci z zaciskającym zapaleniem osierdzia jest operacyjne, podejmuje się je nawet w pozornie nieoperacyjnych przypadkach, kiedy zmiany stwierdzone w sercu i wątrobie wydają się nieodwracalne (9). Operację wykonuje się w normotermii w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Należy pamiętać o tym, że w okresie wprowadzenia do znieczulenia może dojść do zatrzymania czynności serca. Natychmiastowe otwarcie klatki piersiowej i stosowanie masażu bezpośredniego ratuje dziecko. Jest to jeden z nielicznych zabiegów, do którego konieczna jest obecność w sali operacyjnej chirurga przygotowanego do operacji przed położeniem pacjenta na stół operacyjny.

Czytaj Wszystko