Przy niedorozwoju zastawki

Badanie rtg wykazuje powiększenie sylwetki serca, skąpe unaczynienie płuc, czasem poszerzenie pnia t. płucnej. W elektrokardiogramie stwierdza się cechy przeciążenia prawej komory. Rozpoznanie zostaje ustalone cewnikowaniem serca, angio- kardiografią bądź kinoangiografią.

Kinoangiografia dokładniej uwidacznia kształt i ruchomość zastawek. W przypadkach zwężenia bez niedorozwoju płatków zastawki widoczne jest normalne wywinięcie płatków w czasie rozkurczu, a tworzenie się stożkowatego uwypuklenia w czasie skurczu serca. Otwór ograniczający przepływ krwi jest zwykle okrągły. Po rozmiarach strumienia nie zakontrastowanej krwi, przedostającej się do pnia t. płucnej można wnioskować o stopniu zwężenia. Dodatkowych danych dostarcza stopień przerostu prawej komory i beleczkowanie mięśni. W badaniu tym uwidacznia się też poszerzenie pnia t. płucnej bądź jej gałęzi.

Czytaj Wszystko

ŚRODKI DOŻYLNE

ŚRODKI DOŻYLNE. Stosuje się tu środki, które wywołują depresję ośrodka oddechowego – „bezdech narkotyczny”. Można stosować nowe silne środki, takie jak

fenoperydyna i fentanyl. Pod koniec operacji można podawać środki antagonistyczne do odwrócenia działania narkotyków. Można też stosować. inne środki narkotyczne.

Ciśnienie ujemne. Zastosowanie ujemnego ciśnienia w czasie fazy wydechowej może obniżyć średnie ciśnienie w klatce piersiowej. W tym celu można zastosować respirator z ujemną fazą wydechową. Postępowanie takie zmniejsza niekorzystny wpływ IPPV na krążenie, ale nie należy przekraczać -5 cm H,0 (-0,5 kPa), ponieważ może to doprowadzić do zapadania się oskrzeli, odcinania powietrza („pułapki dla powietrza”) i wzrostu fizjologicznej przestrzeni martwej. Te niekorzystne efekty występują szczególnie u osób starszych oraz chorych na rozedmę. Ujemne ciśnienie nie ma żadnych zalet podczas torakotomii.

Czytaj Wszystko

Tamponada serca

Etiologia. Szybkie narastanie w worku osierdziowym krwi, powietrza czy też płynu wysiękowego, jak to występuje w z.p.p. czy innych postaciach ostrego zapalenia osierdzia, prowadzi do tamponady serca – powikłania zagrażającego życiu. Po operacji objawy to może także spowodować przez ucisk obrzęknięta grasica.

Krwawienie do worka osierdziowego, jako powikłanie pooperacyjne, występuje z przyczyn chirurgicznych bądź zaburzeń krzepliwości krwi. W czasie badań inwazyjnych przeprowadzanych w diagnostyce wad serca, zwłaszcza u noworodków i niemowląt, dochodzi niekiedy do uszkodzenia ściany przedsionka lub komory. Zbieranie się krwi w worku osierdziowym może być też wynikiem urazu pośredniego, zewnętrznego klatki piersiowej. Powikłanie poporodowe w postaci narastania powietrza w worku osierdziowym zwykle współistnieje z odmą śródpierśiową, a czasem i jam opłucnowych. Spotykane jest rzadko, prowadzi jednak do groźnych następstw.

W prz...

Czytaj Wszystko

Cewnik

Cewnik przed wprowadzeniem pokrywa się cienką warstwą ksylokainowej galaretki, zmniejsza to uraz błony śluzowej nosa i gardzieli oraz ułatwia badanie. Napotkanie oporu na poziomie 9-12 cm od łulcu zębowego potwierdza rozpoznanie. Aby nie popełnić pomyłki diagnostycznej, należy sprawdzić, czy cewnik nie zwinął się w jamie”ustnej bądź gardzieli. Wówczas bowiem wydzielina zalegająca w górnym odcinku niedrożnego przełyku, odessana przez zgłębnik, może być mylnie oceniona jako zawartość żołądka. Tym samym wyklucza się istniejącą w rzeczywistości wadę. Omyłka jest również możliwa, jeżeli zarówno górny, jak i dolny odcinek przełyku łączy się przetoką z tchawicą (patrz ryc. 6-1 d). Cewnik przechodząc przez obie przetoki i tchawicę do żołądka stwarza wrażenie drożnego przełyku. Wada ta występuje wyjątkowo, należy jednak pamiętać i o takiej możliwości.

Wysłu...

Czytaj Wszystko