Operacja zarośnięcia zastawki

Operację zarośnięcia zastawki t. płucnej wykonuje się w znieczuleniu dotchawi- czym, w normotermii z cięcia pośrodkowego mostka bądź przez przednio-boczną lewą torakotomię na poziomie IV międzyżebrza. Po otwarciu klatki piersiowoj, odsunięciu grasicy i przecięciu osierdzia zakłada się dwra szwy materacowo jedwabne

-4- 0 z łatkami na drodze odpływu z prawoj komory, w odległości 1 cm od zastawia. Pomiędzy szwem przez niewielkie nacięcie ściany serca wprowadza się wygięte, ostro zakończone narzędzie może nim być trójgra- niec najmniejszego wymiaru. Narzędzie wprowadza się do komory, a następnie do stożka, ściśle w linii pośrodkowrej drogi odpływa tak, aby prowadząc je dogłowowo przejść przez przedni płatek zastawia. Odchylenie na boki powoduje przechodzenie narzędzia przez grube warstwy mięśni u podstawy le- wego i prawego płatka zastawki.

Czytaj Wszystko

Nitroprusydek sodu

Nitroprusydek sodu (nitrozopentacyjanianożelazian sodu). Powoduje rozszerzenie naczyń przez bezpośrednie działanie na mięśnie gładkie ściany naczyń34, lecz nie ma bezpośredniego działania na mięsień sercowy35, chociaż może doprowadzić do tachykardii i obniżenia Pa0230. Działanie występuje szybko po podaniu dożylnym w kroplówce

-0, 01%, a ciśnienie powraca w ciągu 6 minut po przerwaniu kroplówki37. Dawka środka wynosi od 2,5 do 100 mg, a szybkość kroplówki pomiędzy 5 i 160 kropli na minutę. Nitroprusydek sodu łączono z anestezją podtlenkiem azotu, halotanem i tlenem. Toksyczność środka może być związana z kwasicą metaboliczną występującą we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym38. Notowano przypadki śmierci po jego zastosowaniu30.

Czytaj Wszystko

Częstość występowania wad wrodzonych

Częstość występowania wad wrodzonych osierdzia trudno jest określić opisano ok. 200 przypadków, w większości są to przypadkowo odkrycia w czasie operacji bądź stwierdza się je badaniem pośmiertnym (Skandalakis 1972, Siplowioh 1973).

Objawy, przebieg i rozpoznanie. Większość wad Avrodzonych jest bezobjawowa. Badania pośmiertne ludzi zmarłych z różnych przyczyn wskazują na to, że wady te nie mają wpływu na długość życia. Obecność zrostów w przypadkach rozległych braków błony osierdziowo-oplucnowej oraz stwierdzane niekiedy zmiany w tkance płucnej sugerują niebezpieczeństwo łatwiejszego rozprzestrzeniania się stanów zapalnych na obie jamy. W otworach, których brzegi są twarde, może nasta.pić uwięź- nięcie uszka lewego przedsionka, a nawet ściany lewej komory serca. W tych przy-padkach objawy są burzliwe, sugerujące zawal serca. Duża torbiel powoduje niekiedy duszność, bóle za mostkiem. Nie są to jednak objawy charakterystyczne i właściwe rozpoznanie jest trudne.

Czytaj Wszystko

WSKAZANIA DO BLOKADY WSPÓŁCZULNEJ:

BÓLE KOŃCZYNY WYWOŁANE SCHORZENIAMI NACZYŃ. Choroba Raynauda (1834-1881)21 skurcz naczyniowy spowodowany uszkodzeniem rdzenia kręgowego, np. poliomyelitis i niektóre schorzenia układu piramidowego zarostowe zapalenie tętnic i żył przewlekłe owrzodzenia kończyn zatory dużych naczyń zakrzepowe zapałenię żył i erytromełalgia (Wier Mitchell, 1878), zmiany po dotętniczym podaniu tiopentalu.

Czytaj Wszystko

USZKODZENIE SKÓRY

-2. USZKODZENIE SKÓRY. Należy upewnić się, że lód nie dotyka bezpośrednio skóry. Należy często zmieniać pozycję worków z lodem. Ochłodzona skóra jest szczególnie podatna na ucisk lub ciepło. Należy szczególnie uważać na: a) miejsce ucisku b) przyrządy ogrzewające (których temperatura nie może przekraczać 40°C).

Metody: 1. Z oddechem własnym. Premedykacja chloropromazyną i dolantyną. Tiopental, suk- cynylochołina, znieczulenie powierzchniowe krtani i tchawicy, intubacja, w razie potrzeby podtlenek azotu z tlenem. Jako główny środek może bvć również stosowany halotan z tlenem.

Czytaj Wszystko