Kamforosulfonian trójmetaianu

Kamforosulfonian trójmetaianu (Arfonad). Jest to pochodna tiofanu, opisana przez Randalla i innych w r. 194931. Pod względem chemicznym jest to d-3,4-(r,3’-dwubenzylo- -2′-ketoimidazolido)-l,2-trójmetyleno-d-kamforosulfonian tiofanu. Dostarczany jako sucha substancja w ampułkach 250 mg. Jest to środek blokujący zwoje wegetatywne, wykazujący bezpośrednie działanie rozszerzające na naczynia obwodowe. Powoduje uwalnianie histaminy. Podczas anestezji może być podawany w kroplówce dożylnej w rozcieńczeniu od 0,05 do 0,2%, choć najczęściej stosuje się roztwór 0,1% (1 mg/l mil. Przy takim stężeniu kroplówkę rozpoczyna się z szybkością 60 kropli na minutę (3-4 mg na minutę). Lek można też stosować w roztworze 5% (dawka 2,5 do 5 mg) w wielokrotnych pojedynczych wstrzyknięciach dożylnych32. Hamuje działanie esterazy cho- linowej. Hipotensja zależy od szybkości kroplówki i po jej przerwaniu następuje zwykle szybkie podwyższenie ciśnienia.

Środe...

Czytaj Wszystko

Leczenie operacyjne

Wada została opisana przez Glaevecke’a i Doehle’a (1879) jako zmiana stwierdzona pośmiertnie u niemowlęcia zmarłego z powodu niewydolności oddechowej. Pierwszy opis przyżyciowy nieprawidłowego odejścia t. płucnej lewej zawdzięczamy Ouist-Hansenowi (1945). Zoperował ją przypadkowo Potts (1954), otwierając klatkę piersiową u 5-miesięcznego chłopca wskutek stwierdzenia tworu uciskającego tchawicę i powodującego trudności oddechowe.

Do op...

Czytaj Wszystko

Dzieci kierowane są do leczenia operacyjnego w różnym wieku

Objawy, przebieg i rozpoznanie. Objawy i okres ich występowania zależą od stopnia ucisku pierścienia naczyniowego na tchawicę i przełyk. W cięższych przypadkach niewydolność oddechowa powstaje bezpośrednio po urodzeniu bądź narasta w pierwszych godzinach życia. U niemowląt nasilają się trudności połykania, występuje charakterystyczny stridor – świszczący oddech jak w stanach astmatycznych. Trudności oddechowe nasilają się często przy skręcaniu głowy w bok, a przy jej odgięciu następuje poprawa. Dlatego też niemowlęta z pierścieniem naczyniowym same przybierają tę pozycję.

Dziec...

Czytaj Wszystko

Wytwarzanie płatów rurowych

Wytwarzanie płatów rurowych z żołądka zapoczątkowali Burrington i Stephens (196S), wzorując się na metodzie zaproponowanej przez Becka (1905), Jyanu (1912) oraz stosowanej u dorosłych przez Gavriliu (1951) i I-łeimlicha (1952). Ten sposób rekonstrukcji przełyku propagują od 1973 r. Anderson i Randolph, znajdując zwolenników w wielu ośrodkach, także i w Polsce (1, 14, 15, 21).

Czytaj Wszystko

ZASTOSOWANIE KLINICZNE

ZASTOSOWANIE KLINICZNE. Stosowana jest do potencjalizacji i przedłużenia bloku nerwowo-mięśniowego wywołanego przez sukcynylocholinę4 (p. rozdz. XVI).

Chlorowodorek .doksapramu (Dopram, Stimulexin)5. Opisany w r. 1962°. Nieswoisty środek pobudzający oddychanie. W dawkach klinicznych nie zmniejsza działania przeciwbólowego morfiny i dolantyny7. Może być podawany domięśniowo, w dawce 1,0-

Czytaj Wszystko