PATOGENEZA

Różnicowania przełyku jako struktury następuje między 3 a 4 tygodniem życia zarodkowego. Zarówno przełyk, jak i tchawica tworzą się z jelita brzusznego pierwotnej cewy pokarmowej, wysłanej nabłonkiem endodermalnym. Całkowity podział tych narządów następuje w 7-8 tygodniu życia płodowego. W tym stadium pojawia się warstwa podśluzowa i śluzowa zarówno przełyku, jak i tchawicy, a także warstwa mięśni okrężnych. Mięśnie podłużne pojawiają się w 9 tygodniu życia płodowego, nie jest to jednak warstwa ostateczna, wykształca się ona w 12 tygodniu życia płodowego (Gray, Skandalakis, 1972).

W czasie różnicowania cewy pokarmowej następuje intensywny rozplem komórek nabłonka w kierunku światła przełyku. W przebiegu normalnego rozwoju do całkowitego zamknięcia światła nie dochodzi. Występujące zaburzenia rozwojowe w postaci błon przegradzających sugerują możliwość okresowego pełnego zamknięcia światła przełyku. W następnym etapie rozwoju przestrzenie między masami nabłonka łączą się i wytwarzają w 10 tygodniu życia płodowego ciągłe, nieprzerwane światła przełyku. Jest ono początkowo okrągłe, następnie spłaszcza się w odcinku górnym grzbietowo-brzusznie, a w dolnym bocznie. W świetle powstają fałdy układające się w określony wzór. Cztery pierwsze pojawiają się w 10 tygodniu życia płodowego, fałd grzbietowy i brzuszny wzrasta od góry ku dołowa, fałdy boczne – odwrotnie. W 1I3 dolnej części przełyku skręcają się zgodnie ze wskazówkami zegara o 90“, jest to spowodowane skrętem żołądka. W 4 miesiącu życia płodowego powstają fałdy wtórne, formując się w identyczny sposób.

Powierzchowna warstwo komórek nabłonka endodermalnego przekształca się, zwłaszcza między fałdami, w komórki walcowate rzęskowe. Od 5 miesiąca życia płodowego zostają one zastąpione wysepkami nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Pojedyncze komórki rzęskowe mogą przetrwać i po urodzeniu, zwykle jednak występują u wcześniaków. Na obu końcach przełyku komórki walcowate pozostają, z nich wykształcają się powierzchowne gruczoły przełykowe gruczoły głębokie wytworzają się między fałdami pierwotnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>