Pierścienie naczyniowe

Budowa anatomiczna. Anatomia pierścieni naczyniowych jest złożona i często trudna do interpretacji bez przypomnienia rozwoju aorty. Pierścienie te są fizjologicznym układem naczyń u niektórych kręgowców. Zaburzenia rozwojowe aorty

występują w różnych punktach podwójnego łuku pierwotnego. W ich wyniku dochodzi do niepra-widłowego odejścia tętnic układowych bądź płucnych, do zarośnięcia aorty, jej wydłużenia i skręcenia.

Blake i Manon (1962) opisali 41 odmian tych wad. Opracowany przez Edwardsa (1948) schemat pierwotnego podwójnego łuku aorty (ryc. 5-57), pozwala zrozumieć mechanizm powstawania tych zaburzeń (6).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>