PŁYTKA NERWOWO-MIĘSNIOWA

UKŁAD NERWOWY. Nie wywiera wyraźnych efektów. Izomer prawoskrętny jest silnym środkiem miejscowo znieczulającym 6 ml roztworu 0,4% jest skuteczne, nietoksyczne i nie powoduje podrażnienia tkanek86. Posiada chinidynopodobne działanie na błonę komórkową („depresja błony komórkowej”). Nie daje pobudzenia układu współczulnego.

PŁYTKA NERWOWO-MIĘSNIOWA. Nasila działanie środków depolaryzujących. a zmniejsza – niedepolaryzujących07. ODDYCHANIE. Znosi współczulne rozszerzenie oskrzeli, szczególnie w dychawicy i w zapaleniu oskrzeli, szczególnie w dychawicy i w zapaleniu oskrzeli (praktolol nie- posiada tej wady), działanie to może być odwrócone przez izoprenalinę i atropinę. Może opóźnić wystąpienie skutecznego oddechu u noworodka przez działanie na che- moreceptory68.

METABOLIZM. Blokuje lipolizę, glikogenolizę w mięśniach, uwalnianie insuliny,, a po połączeniu ze środkiem blokującym alfa podwyższa przemianę materii wskutek przewagi działania adrenaliny (działanie beta2). Zmniejsza aktywność reniny w osoczu (działanie betaj)60.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>