Podanie leku

Podanie leku w czasie anestezji powoduje: 1) obniżenie ciśnienia krwi lub nasilenie hipotonii ortostatycznej 2) zmniejszenie napięcia układu wegetatywnego przez porażenie zwojów w miejscu synaps przedzwojowych zarówno układu sympatycznego, jak i parasympatycznego, z przewagą tego pierwszego 3) obniżenie napięcia mięśniowego i osłabienie bloku niedepolaryzacyjnego 4) zaburzenia czynności serca 5) depresję oddechową 6) rozszerzenie źrenic 7) zmniejszenie wstrząsu operacyjnego.

Hipotensja i zmniejszenie krwawienia może być wywołane przez: 1) wpływ ciężkości krwi na jej dystrybucję przy niskim ciśnieniu krwi 2) wpływ ciężkości krwi na część żylną krążenia, co powoduje zbieranie się krwi w rozszerzonych żyłach części ciała położonych najniżej 3) zmniejszenie rzutu serca w następstwie zmniejszonego powrotu krwi żylnej. Wskutek zablokowania zwojów sympatycznych, jak i parasympatycznych hipotensja zależy od równowagi istniejącej pomiędzy nimi. Jeżeli przed blokadą miało miejsce zwiększone napięcie układu parasympatycznego, jego blokada spowoduje ta- chykardię, tak że nie będzie można uzyskać maksymalnej hipotensji. Tachykardia może być również spowodowana przez samą hipotensję stymulującą mechanizmy baroreceptorów, na zasadzie prawa Mareya. Może wystąpić niedokrwienie mięśnia sercowego, ale jednocześnie dochodzi do zmniejszenia oporu naczyń obwodowych, co zmniejsza wysiłek mięśnia i zapotrzebowanie tlenowe.

Hiperkapnia działa antagonizująco na hipotensję wywołaną środkami blokującymi zwoje, ale nasila hipotensję spowodowaną blokadą sympatyczną, wywołaną znieczuleniem zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym21.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>