Podatność piuc

Podatność piuc. Sztuczna wentylacja powoduje obniżenie podatności o około 50°/o6. Przestrzeń martwa. Następuje zwiększenie stosunku przestrzeni martwej do objętości oddechowej (Vd/Vt)7. Stosunek ten osiąga wielkość 0,4-0,7 u osób wentylowanych

i znieczulonych w porównaniu do wartości mniejszej niż 0,3 podczas oddechu spontanicznego6. Stosunek ten wzrasta w następujących sytuacjach: 1) przy chorobach płuc

-2) u ludzi w podeszłym wieku 3) przy wzrastającej częstości oddechów. Przestrzeń martwą można celowo zwiększyć w niektórych sytuacjach na oddziale intensywnej terapii dla utrzymania prawidłowego PaC02 podczas hiperwentylacji. Do obliczenia wymaganej przestrzeni martwej stosuje się specjalne nomogramy0.

Alkaloza oddechowa bywa następstwem IPPV. Powoduje ona zwiększenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu, zwężenie naczyń mózgowych i zmniejszenie rzutu serca. Dochodzi do spadku ciśnienia krwi, szczególnie u pacjentów z istniejącą wcześniej hi- perkapnią. Nadmierna wentylacja podnosi próg bólowy prawdopodobnie przez depresję tworu siatkowatego10. Obecnie utwierdza się przekonanie, że hipokapnia w czasie znieczulenia może nie być tak nieszkodliwa, jak dotąd sądzono11. Wskazuje na to wydłużenie czasu reakcji w okresie pooperacyjnym. Hipokapnia przez obkurczanie naczyń w prawidłowej tkance mózgowej kieruje przepływ krwi do pobliskich ognisk tkanki uszkodzonej, w których dochodzi jednocześnie do rozszerzenia naczyń, spowodowanego miejscową kwasicą tkanek (odwrotność „podkradania”).

Niedodma. Może wystąpić podczas długotrwałego IPPV. Prosówkowe pola niedodmy można wykryć za pomocą badania radiologicznego, ale dowodem jest również obniżająca się podatność płuc i wzrastający tlenowy gradient pęcherzykowo-tętniczy. Sugerowano, że okresowe głębokie oddechy, czyli westchnięcia, mogą być potrzebnym środkiem profilaktycznym12, ale ostatnie prace nie wykazują spadku PaOa podczas anestezji13, stąd też stosowanie pogłębionych oddechów przypuszczalnie nie jest istotne. Hi- perwentylacja może spowodować spadek ilości czynnika powierzchniowego w płucach i doprowadzić do niedodmy14.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>