Podawanie czystego tlenu

Podawanie czystego tlenu podczas anestezji z kontrolowanym podciśnieniem sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa tej metody54. Inni autorzy stosują dla uzyskania podciśnienia następującą metodę z użyciem he-

ksametonium: 1} u młodych pacjentów – 50 mg, 2) u pacjentów pomiędzy 40 i 60 rokiem życia – 30-40 mg, 3) u pacjentów z nadciśnieniem, z miażdżycą i powyżej 60 reku życia – 20 mg. W 3 minuty po podaniu leku ocenia się jego efekty i podaje dodatkową dawkę, jeżeli jest ona potrzebna, zwykle w ilości 10-25 mg. Należy zaznaczyć, że bardzo istotna jest pierwsza dawka. Duża dawka początkowo daje maksymalne podciśnienie, ale może być ono groźne w niedoświadczonych rękach. Ostatnia dawka heksametonium nie powinna być podana później niż 20 minut przed końcem operacji.

Nieuzyskanie dobrego niedokrwienia pola operacyjnego po użyciu środków blokujących zwoje może być spowodowane przez: a) niekompletną blokadę zwojów sympatycznych, b) podwyższony rzut serca, spowodowany tachykardią, c) obecność w krążeniu noradrenaliny lub adrenaliny, podanych w iniekcji lub pochodzenia autogennego, cł) obecność guza chromochłonnego nadnerczy, co zdarza się bardzo rzadko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>