Podział środków piesyjnych18:

A. Katecholaminy występujące naturalnie, które bezpośrednio stymulują receptory alfa i beta: adrenalina i noradrenalina. B. Aminy współczulne działające bezpośrednio, jak również pośrednio przez uwalnianie katecholamin i stymulację receptorów alfa i beta, np. efedryna, metaraminol, me- ientermina.

C. Aminy sympatykomimetyczne, które działają bezpośrednio na receptory alfa, np. fenylefryna i metoksamina. D. Aminy sympatykomimetyczne dziiałające bezpośrednio na receptory beta, np. izo- prenalina.

Rozmieszczenie receptorów adrenergicznych alfa i beta w ustroju: receptory adre- nergiczne alia umieszczone są w naczyniach, mięśniach gładkich, mięśniu sercowym i w komórkach gruczołowych. Receptory te, stymulowane przez adrenalinę lub noradrenalinę wytwarzaną wskutek pobudzenia nerwów współczulnych, powodują skurcz, np. skurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych, oka, żołądka, odźwiernika, zwieraczy wewnętrznych, torebki śledziony, trójkąta pęcherza moczowego i zwieracza pęcherza, macicy, naczyń krwionośnych, a także stymulują wydzielanie gruczołów ślinowych i gruczołów potowych na dłoniach i stopach.

Receptory adrenergiczne beta po pobudzeniu powodują rozluźnienie mięśni gładkich, tj. w naczyniach wieńcowych, mięśniach szkieletowych, ciałku rzęskowym, oskrzelach, przełyku, żołądku, pęcherzyku żółciowym, drogach żółciowych. Jelita i serce posiadają obydwa typy receptorów.

Tak więc wszystkie katecholaminy stymulują serce (działanie betaj) adrenalina i noradrenalina powodują obkurczenie naczyń krwionośnych (działanie alfa), adrenalina powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych (działanie beta2). Mają one jednakowe działanie na serce, lecz różne działanie na naczynia obwodowe. Wyjaśnienie to należy traktować jako bardzo uproszczone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>