Postępowanie pooperacyjne

Dzieci po leczeniu każdej odmiany pierścienia naczyniowego pozostają zaintu- bowane i podłączone do respiratora. Różny jest okres stosowania tego typu leczenia, Im cięższe były objawy przed zabiegiem i znaczniejsze zmiany w ścianie tchawicy, tym okres ten jest dłuższy, wynosi od 3 dni do kilku tygodni. Przedłużona intubacja, czasem konieczność wykonania przetoki tchawiczej, nie należy do rzadkości. Na ogół u chorych poddanych zabiegowi olc. 2 r. ż. obserwuje się cięższy przebieg po-operacyjny, dzieci te dłużej pozostają podłączone do respiratora. Powikłania płucne obserwuje się u 57% operowanych. Czasem utrzymują się objawy rozedmy bądź niedodmy płuc, ustępujące po dłuższym postępowaniu usprawniającym. Na ogół dzieci wymagają przedłużonego pobytu w szpitalu aż do ustąpienia wszelkich dolegliwości. W okresie pooperacyjnym zwraca się szczególną uwagę na częstą toaletę drzewa oskrzelowego.

Śmiertelność operacyjna i pooperacyjna wynosi ok. 6% i zależy od wad towarzyszących przede wszystkim w ścianie tchawicy, poza tym stwierdza się u tych chorych wady układu moczowego, serca i opóźnienie rozwoju umysłowego. Odległe wyniki są bardzo dobre (5, 6).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>