Postępowanie pooperacyjne

Leczenie pooperacyjne nie różni się od stosowanego u innych noworodków i małych dzieci po ciężkich zabiegach, pozostają ono po operacji zaintubowane, podłączone do respiratora. Stała obserwacja czynności serca, ciśnienia tętniczego, żylnego,

wyrównywanie zaburzeń wymaga pobytu na oddziałach intensywnej opieki. Należy podkreślić częstość występowania u tych dzieci znacznego stopnia zmniejszenia stężenia jonów wapnia i konieczność ich podawania przez dłuższy czas po zabiegu.

Rokowanie w tej wadzie jest poważne. Śmiertelność pooperacyjna wynosi od 25 do 40%, a przed okresem stosowania prostaglandyn była jeszcze wyższa. Odtworzenie ciągłości aorty w niektórych przypadkach wymaga zastosowania wstawki z tworzywa sztucznego, co stwarza konieczność ponownej operacji w okresie wzrostu dziecka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>