Postępowanie pooperacyjne

Dzieci po zabiegu przebywają nadal w salach intensywnej opieki, zaintubowane na oddechu wspomaganym bądź kontrolowanym, podłączone do monitora z bezpośrednim zapisem ciśnienia żylnego, ośrodkowego ciśnienia żylnego, czynności serca. Leczenie pooperacyjne przebiega według ogólnie przyjętych zasad prowadzenia noworodków i niemowląt, u których w okresie przedoperacyjnym stwierdzono objawy niewydolności krążenia.

U dzieci z brakiem przegrody aortalno-płucnej występują w ok. 50% wady złożone. Śmiertelność pooperacyjna w tej grupie jest wysoka – ok. 25%. Spotyka się opisy wyleczenia chorych z okienkiem aortalno-płucnym i skojarzonymi ciężkimi wadami metodą operacji jednoczasowych i dwuetapowych (2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>