Przeciętne dawki

Sr.odek ten przechodzi przez barierę łożyskową, ale nie wywiera szkodliwych efektów na płód. Działanie na oskrzela nie jest jeszcze ustalone. Hipotensja może pobudzać receptory ciśnieniowe w ścianie aorty i zatoki szyjnej, dając w rezultacie odruchowe rozszerzenie oskrzeli. Z drugiej strony, opisano zmniejszenie napięcia układu sympatycznego, co może doprowadzić do zwężenia oskrzeli oraz niedodmy pęcherzyków. Heksametonium i pentametonium nie wywierają wpływu na antycholinergiczne działanie neostygminy (prostygminy).

Przeciętne dawki wymagane dla wywołania hipotensji u znieczulonego pacjenta wynoszą 10-40 mg. _ > NERKOWY PRZEPŁYW KRWI. Przesączenie kłębkowe zmniejsza się wraz ze spadkiem ciśnienia krwi i ustaje przy ciśnieniu około 70 mm Hg (9,3 kPa). Perfuzja nerek

konieczna dla metabolizmu samych nerek nie zmniejsza się w sposób istotny aż do znacznego obniżenia ciśnienia i wraz z podwyższeniem ciśnienia powraca iunkcja nerek-.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>