Przedłużająca się analgezja

-8. Nierównomierna („plamista”) anestezja. Niekiedy blokada nie obejmuje jednego lub kilku dermatomów219. Częstość występowania tego zjawiska maleje, jeżeli zamiast chlorowodorków stosuje się węglanowe sole środków analgetycznych226.

-9. Przedłużająca się analgezja. Donoszono o 60-godzinnym okresie analgezji po ze- wnątrzoponowym podaniu 18 ml 0,5% bupiwakainy (bez adrenaliny)221.

Sposób analgezji wprowadzony do kliniki człowieka przez Cathelina242, a u psów zastosowany przez Sicarda213 (1872-1929) w r. 1901. Stosowany był przez Schlimperta w r. 19 1 0244 i w położnictwie przez Stoeckela245, w r. 1909, który pierwszy doniósł

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>