Przy niedorozwoju zastawki

Badanie rtg wykazuje powiększenie sylwetki serca, skąpe unaczynienie płuc, czasem poszerzenie pnia t. płucnej. W elektrokardiogramie stwierdza się cechy przeciążenia prawej komory. Rozpoznanie zostaje ustalone cewnikowaniem serca, angio- kardiografią bądź kinoangiografią.

Kinoangiografia dokładniej uwidacznia kształt i ruchomość zastawek. W przypadkach zwężenia bez niedorozwoju płatków zastawki widoczne jest normalne wywinięcie płatków w czasie rozkurczu, a tworzenie się stożkowatego uwypuklenia w czasie skurczu serca. Otwór ograniczający przepływ krwi jest zwykle okrągły. Po rozmiarach strumienia nie zakontrastowanej krwi, przedostającej się do pnia t. płucnej można wnioskować o stopniu zwężenia. Dodatkowych danych dostarcza stopień przerostu prawej komory i beleczkowanie mięśni. W badaniu tym uwidacznia się też poszerzenie pnia t. płucnej bądź jej gałęzi.

Przy niedorozwoju zastawki nie stwierdza się rzutu nie zakontrastowanej krwi, opisywanego powyżej. Uwidaczniają się natomiast grube, słabo ruchome płatki nie tworzące charakterystycznego kształtu w czasie skurczu. Nie stwierdza się też poszerzenia pnia płucnego nad zwężeniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>