Respirator Birda

dzielacza wentylacji minutowej, który może współpracować z parownikiem typu „przeciągania powietrza” (draw-over)40. Może być stosowany z aparatem AGA Polyvalve.

-6. Respirator Birda. Skonstruowany w USA. Sterowany automatycznie lub przez pacjenta. Produkowany w wielu wersjach. Posiada nebulizator do terapii inhalacyjnej. Może być przystosowany do użycia w czasie anestezji przez dołączenie układu „worek w butli” (bag in bottle). Zastosowanie układu Baina pozwala na ominięcie trudności związanych w podłączeniem różnych unowocześnionych wersji respiratora. Trudny do wyjaławiania.

-7. Respirator Harlow11. Generator przepływu, ciśnieniowozmienny. Zasilany tlenem z instalacji lub powietrzem. Przez zmianę oporu wydechowego można modyfikować kształt krzywej przepływu. Posiada dwa nebulizatory, jeden do nawilżania gazów i drugi dla dodatkowego podawania wody lub leków do gazów wdechowych. Gazy oddechowe doprowadzone są do pacjenta przy użyciu przewodu o podwójnym świetle, jednorazowego użytku42. Przeznaczony do stosowania na oddziałach intensywnej terapii, ale może być przystosowany do pracy w sali operacyjnej43.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>