Respirator dziecięcy

-15. Respirator dziecięcy typu Sheffield. Skonstruowany do stosowania u noworodków i dzieci do 3 lat życia. Napędzany elektrycznie z sieci lub akumulatora. Pracuje na zasadzie cyklicznego przerywania przepływu w układzie bezzastawkowym T.

-16. Respirator dziecięcy typu Newcastle60. Zastosowanie dla noworodków. Dostarcza gazy wysycone parą wodną. Układ napędzany jest sprężonym tlenem i zasysa filtrowane powietrze. Standardowa mieszanina 30% Ó2 może być wzbogacana tlenem z oddzielnego źródła.

-17. Respirator typu MinEpac51. Przystosowany do leczenia przypadków nagłych z zatrzymaniem oddechu. Przenośny, o niewielkich rozmiarach. Wykorzystuje bezzwrotną zastawkę z typowego aparatu. Generator stałego przepływu, czasowozmienny. Może być dostosowany do użycia w czasie anestezji. Bardzo umiarkowany koszt urządzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>