Respirator Oxford Penlon

-8. Respirator Oxford Penlon44. Napędzany sprężonymi gazami z instalacji. Generator przepływu, sterowany ciśnieniem, czasowozmienny. Układ oddechowy pacjenta może być wyjaławiany oddzielnie lub może być zastąpiony przez mniejszy układ, pozwalający na zastosowanie dla dzieci.

-9. Cyklator. Jest to respirator napędzany pneumatycznie, ciśnieniowozmienny, o niewielkich rozmiarach i może być przystosowany do typowego aparatu do anestezji (ty- ou Boyle’a). Wyposażony w urządzenie do wyzwalania wdechu przez pacjenta. Aparat posiada dyszę o wysdkiej wydajności, używającą sprężonego tlenu do zasilania aparatu i jednoczesnego pobierania środków anestetycznych lub powietrza. Jest on tak skonstruowany, że przy ciśnieniu zasilającym 5 atm. daje rozcieńczenie tlenu jak 3 : 1. Innymi słowy, pacjent otrzymuje mieszaninę zawierającą 25% tlenu.

-10. Servowentylator. Układy elektroniczne tego respiratora pozwalają na stosowanie różnych modyfikacji IPPV przez odpowiednie nastawienie pokręteł kontrolnych. Należą do nich częstość oddechów, ciśnienie wdechowe, kształt fali przepływu, pogłębione oddechy, wyzwalanie wdechu przez pacjenta, stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej itp. Układ oddechowy może być wyjaławiany. Respirator napędzany jest za pomocą sprężonego powietrza lub innych gazów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>