Respirator Radcliffe’a

-3. Respirator Radcliffe’a86. Sterowany ciśnieniem i czasowozmienny. Silnik elektryczny napędza czterobiegową piastę rowerową poprzez skrzynię biegów. Miechowy worek oddechowy unoszony jest za pomocą ramienia przymocowanego do piasty, a uciskany przez ciężarki o zmiennej wadze. Gazy dostarczane są z miecha oddechowego typu Oxford. Silnik zasilany jest przez sieć lub z baterii 12 V. Istnieje możliwość ręcznego uruchomienia respiratora w razie awarii. Aparat został dostosowany do prowadzenia ujemnej fazy wydechowej, pracy z układem zamkniętym37 lub z odłączalnym układem anestetycznym.

-4. Respirator Barneta36. Sterowany ciśnieniem. Czasowozmienny, zmieniający fazę za pomocą elektronicznego układu kontrolującego otwierającego zastawki elektromagnetyczne. Zaopatrzony w urządzenie do wentylacji wspomaganej. Możliwość zastosowania ujemnej fazy wydechowej. Zasilany z sieci lub akumulatora. Układy elektryczne odpowiednio uszczelnione, tak że mogą być stosowane palne środki anestetyczne. Hałaśliwa praca zastawek została wyciszona przez użycie nowoczesnych materiałów.

-5. Respirator Cape39. Popularny i trwały aparat, który przetrwał próbę czasu. Obję- tościowozmienny. Cape Bristol jest wyposażony w układ oddechowy, który nadaje się do sterylizacji. Cape Minor jest przenośną wersją aparatu, działającą na zasadzie roz-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>