Respiratory

. Bardziej skuteczną wentylację zapewniają modele wyposażone w sztywną obudowę, pozwalającą na uzyskanie ujemnego ciśnienia, co zbliża tę metodę do respiratorów kabinowych (żelazne płuca)28.

Respiratory. Pełny opis wielu typów respiratorów można znaleźć w pracy: Mushin W. W., Rendell-Baker L,., Thompson P. W., Mapleson W. W., Automatic Ventilation ot the Lungs, II wyd., 1969. Oxford Blackwell. Tutaj podane zostaną jedynie ogólne zasady.

CECHY, KTÓRE WINIEN POSIADAĆ IDEALNY RESPIRATOR. Idealny respirator powinien być mały, przenośny, trwały, prosty w obsłudze i tani. Warunki, które musi spełniać, są następujące:

-1. PODZIAŁ WEDŁUG HUNTERA52:

a. Respiratory sterowane ciśnieniem – podają gazy aż do uzyskania nastawionego wcześniej ciśnienia. Kompensują automatycznie niewielkie nieszczelności w układzie. Duże nieszczelności mogą spowodować zatrzymanie respiratora, jeżeli nie uzyska się nastawionego wcześniej ciśnienia. Przykładami są respirator Blease’a, Radcliffe’a i Bar- neta.

b. Respiratory sterowane objętością. Dostarczają określoną objętość gazów. Wytwarzają ciśnienia potrzebne do pokonania oporów. Konieczne jest zastosowanie zastawki bezpieczeństwa nastawionej zwykle na 30 cm H,0 (2,9 kPa). Przykładami są respiratory Cape i Beavera. Należy zwrócić uwagę, że wiele respiratorów może być sterowanych .ciśnieniem lub objętością w zależności od zastosowania (Blease, Manley).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>