Rokowanie w pierwszej odmianie zwężenia zastawkowego

Przeciętą ścianę t. płucnej zespala się szwem jedwabnym atraumatycznym 4-0 jednopiętrowym, uważając, aby uchwycić całą grubość przedniej ściany naczynia.

Rokowanie w pierwszej odmianie zwężenia zastawkowego t. płucnej, zwłaszcza gdy współistnieje zespół Noonan, jest poważniejsze aniżeli w odmianie drugiej, w której wyniki pooperacyjne są bardzo dobre.

Postępowanie pooperacyjne nie odbiega od normalnie stosowanego u wszystkich dzieci po operacjach serca i naczyń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>