Rokowanie w tej wadzie

Rozpoznanie ustala się zwykle badaniem rtg, różnicując uzyskany obraz z pierścieniami naczyniowymi powstałymi wskutek nieprawidłowo odchodzącej t. pod-

obojczykowej prawej. Na zdjęciu przeglądowym klatki piersiowej ze środkiem cieniującym podanym do przełyku stwierdza się na jego przedniej ścianie ubytek cienia związany z zewnątrzpochodnym uciskiem. Upowietrzenie płuc jest zwykle niejednakowe, zależne od poziomu przebiegu nieprawidłowej tętnicy. Charakterystyczna jest obecność cienia w śródpiersiu między tchawicą a przełykiem. Bardzo pomocna w ocenie zmian w ścianie tchawicy i dużych oskrzeli jest bronchoskopia i broncho- grafia, dokładne dane co do rodzaju wady uzyskuje się wykonując kinoangiograflę bądź angiografię.

Rokowanie w tej wadzie jest poważne. Niekiedy stopień zmian w ścianie tchawicy, w drzewie oskrzelowym niweczy wynik operacyjny, przyczyniając się do wysokiej śmiertelności pooperacyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>