Rozległość analgezji

Obserwuje się niekiedy reakcje toksyczne na leki, ponieważ stosowane dawki są dość duże. Pojedyncze skurcze mięśniowe nie wymagają leczenia, natomiast drgawki powinno się zwalczać podaniem sukcynylocholiny lub tiopentalu. Zapaść zależną od depresji krążenia leczy się według ogólnie przyjętych zasad, przez uniesienie choremu nóg, wypełnienie łożyska naczyniowego płynami, podanie tlenu i wstrzyknięcie leku zwężającego naczynia.

Rozległość analgezji nie zależy wyłącznie od objętości wstrzykniętego roztworu, ale również od objętości, która wycieka przez otwory krzyżowe i międzykręgowe oraz od stopnia krzywizny krzyżowo-lędżwiowej250. Najlepszą regulację poziomu analgezji zapewnia zastosowania blokady ciągłej.

Blokada zewnątrzoponowa krzyżowa u niemowląt i dzieci. W związku ze zdrowym układem krążenia dzieci dobrze tolerują ten sposób analgezji.

Stosuje się l°/o roztwór lignokainy z adrenaliną 1 : 200 000. Dawki: 10 mg/kg w blokadach do Th12 12,5 mg/kg w blokadzie do ThI0. Niemowlętom poniżej miesiąca życia podaje się 10 mg/kg w roztworze 0,5%. Inni polecają podawanie 0,5 mg lignokainy na kg masy ciała w roztworze 1% u dzieci poniżej 5 roku życia dzieciom powyżej 5 roku życia — 0,3 mg lignokainy na kg w roztworze l^/o251. Należy bacznie obserwować wentylację płuc i tętno252.

Jeszcze inni opracowali wzór dla dawki lignokainy lub 0,25% bupiwakainy253 u dzieci, biorąc pod uwagę wiek, wzrost i liczbę dermatomów mających ulec blokadzie przeciętna dawka lignokainy wynosi w tej metodzie 2-6 mg/kg25S. W zwalczaniu bólu pooperacyjnego po zabiegu obrzezania u dzieci poleca się wstrzykiwanie 0,5% roztworu bupiwakainy z adrenaliną w dawce 0,5 ml na rok życia254. Do wykonania blokady i w czasie zabiegu operacyjnego konieczne jest zastosowanie płytkiej anestezji.Zalety:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>