Ryc. 5-68. Angiokardiografla prawokomorowa.

Zarośnięcie zastawki t. płucnej. Prawa komora mała z przerośniętym mięśniem brak przepływu środka cieniującego do t. płucnej, natomiast masywne jego cofanie się do prawego przedsionka (Zakład Radiologii Dziecięcej IR AM w Warszawie, kier. prof. dr hab. med. A. Marciński).

niebezpieczeństwo związane z badaniami inwazyjnymi. Cewnikowanie serca oraz prawo- i lewokomorową angiografię wykonuje się obecnie w przypadkach wątpliwych w celu ustalenia wymiarów prawej komory, określenia ciśnienia w niej panującego, wykazania długości zarośniętego odcinka, obecności stożka lub jego braku. Wsteczne wypełnienie drogą przewodu tętniczego uwidacznia poziom zarośnięcia pnia tętnicy płucnej. Ocenia się też stopień niedomykalności zastawki trójdzielnej.

Leczenie operacyjne. Leczenie chirurgiczne uległo w ostatnich latach zmianie poprawiając wyniki operacyjne. Dla wyboru rodzaju zabiegu istotne znaczenie ma stopień wykształcenia prawej komory, rozmiary prawej komory, wymiar zastawki trójdzielnej, otworu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>