Salbutamol

Salbutamol (Ventolin). Jest to selektywny stymulator receptorów beta, nie wywierający prawie żadnego wpływu pobudzającego na receptory beta, (sercowe). Stosowany do inhalacji, przy użyciu specjalnego inhalatora podającego 100 mikrogramów jednorazowo. Maksymalne działanie rozszerzające oskrzela występuje po okresie 5 minut i trwa ok. 4 godzin. Może być podawany doustnie w dawce 2-4 mg, w odstępach 6-8 godzin. Stosowany do leczenia stanów spastycznych oskrzeli oraz w porodzie przedwczesnym.

Terbutalina (Bricanyl). Jest to również selektywny stymulator receptorów beta, stosowany w leczeniu spastycznych stanów oskrzeli. Szczytowe działanie występuje w 30 minut po podaniu podskórnym lub w 2-3 godziny po podaniu doustnym. Dawka doustna wynosi 2-4 mg co 8 godzin58.

Duży wzrost ciśnienia może wystąpić po dożylnym podaniu preparatów sporyszu choremu już otrzymującemu aminę sympatykomimetyczną, gdyż ergometryna (ergonowi- na), ergotamina i ergotoksyna mogą prowadzić do obkurczenia błony mięśniowej naczyń krwionośnych.

Przy spadku ciśnienia spowodowanym blokadą współczulną podczas znieczulenia pod- pajęczynówkowego lub zewnątrzoponowego najlepszym -sposobem leczenia jest ułożenie chorego w odpowiedniej pozycji, podanie tlenu, płynów dożylnie i efedryny lub metylamfetaminy. W przypadku hipotensji wywołanej niewydolnością, krążenia można stosować metylamfetaminę, metaraminol, mefenterminę oraz glikozydy naparstnicy ze względu na zwiększanie przez nie rzutu serca. (Patrz także: Symposium on Adrenergic Drugs and their Antagonists, Br. J. Anaesth., 1966, 30, 665 i nast.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>