Sposób wykonania

Sposób wykonania. Zapewnia się dostęp do żyły (np. za pomocą igły typu „motylek”?. Chorego układa się na brzuchu z biodrami nieznacznie zgiętymi na podłożonych dwóch poduszkach, aby zapobiec napinaniu mięśni pośladkowych, choremu poleca się odwiedzenie nóg i skierowanie palców stóp ku środkowi. Blokadę wykonywać można również w pozycji bocznej, w pozycji Simsa, w pozycji kolankowo-piersiowej i kolankowo-łok- ciowej. Po umyciu i obłożeniu pola wymacuje się kość guziczną i położony o 3,8-5 cm powyżej rozwór kości krzyżowej. Trzeba go dokładnie umiejscowić. Jego’ budowa anatomiczna nie jest stała czasami jest on duży, czasami mniejszy niż normalnie. Trudny do palpacji u otyłych pacjentów. W razie potrzeby tuż przed rozpoczęciem blokady można choremu wstrzyknąć dożylnie dawkę tiopentalu, wykorzystując kaniulę w żyle.

W obrębie rozworu wykonuje się analgezję skóry, stosując do tego celu nie więcej niż 2 krople roztworu, by obrzmienie nie zatarło warunków anatomicznych. Wkłuwa się 5-centymetrową igłę nr 1, która przechodzi przez błonę krzyżowo-guziczną pod kątem ok. 20° do linii przeprowadzonej pod kątem prostym do powierzchni skóry. Pa przebiciu błony igłę nachyla się o dalsze 45° w kierunku szpary międzypośladkowej, po czym wkłuwa się ją głębiej, na 2-3 cm, do kanału kości krzyżowej, wciąż w linii środkowej ciała. Koniec igły nie powinien powędrować wyżej niż poziom linii łączącej kolce biodrowe tylne górne, aby zapobiec nakłuciu opony twardej. Czasami worek opony twardej schodzi poniżej poziomu drugiego kręgu krzyżowego. Średnia odległość pomiędzy wierzchołkiem rozworu kości krzyżowej a workiem, opony twardej wynosi

-4,5 cm. W wielu przypadkach igłą służącą do wykonania analgezji skóry można także wykonać nakłucie kanału kości krzyżowej. Po kontrolnej aspiracji na obecność krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego wstrzykuje się jako dawkę próbną 8 ml roztworu środka analgetycznego, jeżeli uważa się to za konieczne. Gdy aspiruje się krew, pozycję igły należy nieznacznie zmienić. Jeżeli natomiast pojawia się płyn mózgowo-rdzeniowy, należy zaniechać wykonania krzyżowej blokady zewnątrzoponowej i zastąpić ją w odpowiednich przypadkach podpajęczynów- kową. Całą dawkę podaje się do przestrzeni podpajęczynówkowej igłą krzyżową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>