Sposób zespalania aorty

odległe obserwacje po zespoleniu Blalocka-Taussig wykazują brak odchyleń w kończynie z podwiązaną tętnicą podobojczykową, jest to jednak inny rodzaj wady i nie można jej porównać z następstwami po operacjach zwężenia cieśni aorty (2, 9).

Zgodne są wypowiedzi co do wieku dzieci, w którym są one poddawane leczeniu operacyjnemu. Bezdyskusyjne jest wykonanie operacji u noworodków i niemowląt z objawami niewydolności krążenia. Niemowlęta z powiększoną sylwetką serca i podwyższonym ciśnieniem na kończynach górnych powinny być operowane bezzwłocznie. Pozostałe dzieci kwalifikują się do leczenia chirurgicznego po ukończeniu 1 r. ż., a przed 5 r. ż. Zapobiega się w ten sposób wielu wtórnym zmianom, między innymi utrwalonemu nadciśnieniu płucnemu.

Sposób zespalania aorty zależy od rodzaju zwężenia. Zdaniem autorki, jeżeli warunki anatomiczne zezwalają na szerokie, bez napięcia zespolenie koniec do końca, bez konieczności podwiązania dużej liczby tt. międzyżebrowych, to wydaje się ono fizjologiczne. W innych przypadkach wykonuje się zespolenie pozostałymi metodami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>