ŚRODKI BLOKUJĄCE ZWOJE

Heksametonium (i pentametonium). Pentametonium zastosowano po raz pierwszy jako antidotum na blokujące działanie dekametonium na płytkę nerwowo-mięśniową. Wprowadzili je Organe, Paton i Zaimis w r. 19491S, w tym samym roku M. H. Armstrong Davison zaobserwował silne działanie hipotensyjne pentametonium19. W r. 1949 Scurr zastosował ten środek po raz pierwszy dla zmniejszenia krwawienia podczas operacji2″.

Bromek heksametonium (Vegolysen) dostępny jest w ampułkach w roztworze 10%. Penta- i heksametonium działają przez blokowanie przewodnictwa bodźców z włókien przedzwojowych na neurony zazwojowe. Działają na wszystkie zwoje układu autonomicznego przez konkurencyjne hamowanie acetylocholiny. Działanie tych środków na zwoje jest analogiczne do działania tubokuraryny na płytkę nerwowo-mięśniową.

FARMAKOLOGIA. Podawanie przytomnemu choremu heksametonium i pentametonium powoduje: hipotensję ortostatyczną, obniżenie ciśnienia w gałce ocznej, rozszerzenie źrenic (zwój rzęskowy), wysychanie gałki ocznej (zwój klinowo-podniebienny), rozszerzenie naczyń siatkówki i spojówki, suchość w ustach i nosie „(zwoje uszny i kli- nowo-podniebienny oraz struna bębenkowa), suchość krtani (zwoje nerwu błędnego) i skóry, zmniejszenie wydzielania soku żołądkowego i zmniejszenie napięcia żołądka, osłabienie tonusu jelit z zaparciami, utrata łaknienia (zwoje jelita cienkiego) oraz trud-ności w oddawaniu moczu i impotencję (zwoje miedniczne). Stwierdza się też obniżenie temperatury, zmniejszenie bólu kauzalgicznego wywołanego zwiększonym przepływem krwi. U osób chorujących na cukrzycę dochodzi do nadwrażliwości na insulinę poprzez działanie na rdzeń nadnerczy, tak że pacjent może wpaść w stan hipoglikemii bez objawów ostrzegających, po zupełnie prawidłowych dawkach insuliny. Podczas anestezji oznaką takiego stanu może być narastająca tachykardia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>