ŚRODKI DOŻYLNE

ŚRODKI DOŻYLNE. Stosuje się tu środki, które wywołują depresję ośrodka oddechowego – „bezdech narkotyczny”. Można stosować nowe silne środki, takie jak

fenoperydyna i fentanyl. Pod koniec operacji można podawać środki antagonistyczne do odwrócenia działania narkotyków. Można też stosować. inne środki narkotyczne.

Ciśnienie ujemne. Zastosowanie ujemnego ciśnienia w czasie fazy wydechowej może obniżyć średnie ciśnienie w klatce piersiowej. W tym celu można zastosować respirator z ujemną fazą wydechową. Postępowanie takie zmniejsza niekorzystny wpływ IPPV na krążenie, ale nie należy przekraczać -5 cm H,0 (-0,5 kPa), ponieważ może to doprowadzić do zapadania się oskrzeli, odcinania powietrza („pułapki dla powietrza”) i wzrostu fizjologicznej przestrzeni martwej. Te niekorzystne efekty występują szczególnie u osób starszych oraz chorych na rozedmę. Ujemne ciśnienie nie ma żadnych zalet podczas torakotomii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>