ŚRODKI NACZYNIOSKURCZOWE

Środki presyjne mogą działać: 1) przez uwalnianie katecholamin 2) obwodowo, na naczynia krwionośne 3) ośrodkowo, na serce. Środki presyjne nie powinny być stosowa-

ne rutynowo, lecz jedynie w przypadkach zagrażającego lub występującego ostrego spadku ciśnienia krwi. Ciśnienie krwi jest utrzymywane prżez: 1) silę pochodzącą z rzutu serca może ona być zmniejszona z powodu osłabienia czynności serca lub zmniejszenia powrotu żyl- nego, 2) impulsy przechodzące z ośrodka naczynioruchowego w rdzeniu poprzez korzenie przednie rdzenia i gałęzie białe pochodzące od Tj do La i gałęzie szare do błony mięśniowej naczyń. W znieczuleniu podpajęczynówkowyip lub zewnątrzoponowym impulsy te są zablokowane przez porażenie włókien przedzwojowydh w korzeniach przednich rdzenia.

Podczas gdy efekty ciśnieniowe po podaniu niektórych leków mogą występować tylko w pewnych sytuacjach klinicznych (naparstnica, atropina, wapń, neostygmina, sterydy), środki presyjne pokrewne adrenalinie można śtosować po znieczuleniu podpaję- czynówkowym lub zewnątrzoponowym i w czasie anestezji. Aminy sympatykomimetycz- ne można klasyfikować różnymi sposobami, przy czym żaden z nich nie jest całkowicie zadowalający.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>