ŚRODKI POBUDZAJĄCE RECEPTORY BETA

Izoprenalina (Isoproterenol)57. Jest to silny środek stymulujący receptory beta. Na serce wywiera działanie inotropowe i chronotropowe oraz, powoduje rozszerzenie naczyń obwodowych. Środek ten stosowany jest we wstrząsie kardiogennym dla zwiększenia rzutu serca i poprawienia perfuzji tkanek. Może być stosowany we wlewie dożylnym,

-1- 5 mg w 500 ml 5% glukozy z szybkością 2-4 mikrograma na minutę lub w dawce pojedynczej 1-2 mikrogramy. Izoprenalina powoduje również rozluźnienie oskrzeli i może być stosowana w leczeniu astmy w postaci tabletek podjęzykowych zawierających 10 lub 20 mg, bądź do inhalacji w postaci 1% sprayu. W przypadku bloku serca można podawać tabletki o przedłużonym działaniu zawierające 30 mg, co cztery godziny, lub czopki 5 mg co 3-4 godziny. ‚

Dopamina. Jest to występujący w warunkach naturalnych stymulator receptorów beta. W działaniu podobny do izoprenaliny, ale w przeciwieństwie do niej zmniejsza pracę serca i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>