Stan anestezji elektrycznej

Badania doświadczalne dotyczące anestezji elektrycznej były prowadzone na zwierzętach. Uzyskiwano różne wyniki w zależności od miejsca przyłożenia elektrod i rodzaju prądu. Prąd stały jest trudny w stosowaniu. Wymaga używania dużych elektrod ze względu na polaryzację i niebezpieczeństwo oparzeń.^ Prąd zmienny jest łatwiejszy w stosowaniu. Jako elektrod można używać igieł podskórnych, umieszczanych !iód czepcem ścięgnistym w okostnej. Zwykle stosuje się elektrody czołowo-potyliczne, ale mogą być dwuskroniowe lub wielomiejscowe. Zasadą jest, aby większa część mózgu znajdowała się pomiędzy elektrodami. Stosowano różne kształty fal elektrycznych – sinusoidalne, prostokątne i trójkątne.

Wybiera się taką częstotliwość prądu, która wywołuje najmniejsze ruchy zwierzęcia. Ważne jest, aby siłę prądu zwiększać powoli. Zwierzę wreszcie przewraca się i sprawia wrażenie znieczulonego. Jeżeli w tym momencie wyłączy się prąd, zwierzę natychmiast budzi się i może chodzić. Jedynym późnym następstwem jest pewna analgezja zejściowa. Jeżeli prąd zostanie wyłączony przypadkowo, zwierzę obudzi się i zachodzi konieczność powtórzenia całego procesu, poczynając od słabego prądu.

Stan anestezji elektrycznej różni się znacznie od konwencjonalnej anestezji chemicznej. Istnieje duża zmienność gatunkowa, gdy chodzi o odpowiedź na prąd elektryczny. Krowa jest bardziej podatna na anestezję elektryczną niż koń. Przez cały okres anestezji mogą być zachowane ruchy zwierzęcia, trwają też odruchy warunkowe, pomimo głębokiej anestezji. Występuje zwiotczenie mięśni, wystarczające do laparotomii, ale okolice takie, jak pysk, genitalia i łapy mogą być wciąż wrażliwe na bodźce. W głębokiej anestezji elektrycznej mogą wystąpić zmiany w oddychaniu i w czynności serca. Przy użyciu specjalnych filtrów można rejestrować elektroencefalogram w czasie anestezji7. Wykazuje on głównie wzrost aktywności w zakresie fal wolnych, co nie stanowi jednak pewnego wskaźnika utraty przytomności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>