Stosując kombinacje wspomnianych metod.

Oddech wspomagany. Jest to ręczne wspomaganie wdechu, pozwalające na pewną własną czynność ośrodka oddechowego i mięśni oddechowych. Nacisk na worek oddechowy powinien być zsynchronizowany z wdechem, nie stosuje się go podczas wydechu, pozwalając na zupełnie swobodny wydech.

Wentylacja dodatnim ciśnieniem przerywanym (IPPV). Zalicza się tu zarówno oddech kontrolowany, jak i wspomagany. Jeżeli stosuje się respirator, można. stosować dodatnie lub ujemne ciśnienie w czasie fazy wydechowej.

Zmiany fizjologiczne wywołane przez IPPV5. Podczas tego typu oddychania dochodzi do odwrócenia śródpłucnych i śródopłucnowych ciśnień wdechowych w porównaniu z oddechem fizjologicznym, mianowicie stają się one dodatnie zamiast ujemne. Zmiany te są większe przy zamkniętej klatce piersiowej niż podczas torakotomii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>