Tamponada serca

Etiologia. Szybkie narastanie w worku osierdziowym krwi, powietrza czy też płynu wysiękowego, jak to występuje w z.p.p. czy innych postaciach ostrego zapalenia osierdzia, prowadzi do tamponady serca – powikłania zagrażającego życiu. Po operacji objawy to może także spowodować przez ucisk obrzęknięta grasica.

Krwawienie do worka osierdziowego, jako powikłanie pooperacyjne, występuje z przyczyn chirurgicznych bądź zaburzeń krzepliwości krwi. W czasie badań inwazyjnych przeprowadzanych w diagnostyce wad serca, zwłaszcza u noworodków i niemowląt, dochodzi niekiedy do uszkodzenia ściany przedsionka lub komory. Zbieranie się krwi w worku osierdziowym może być też wynikiem urazu pośredniego, zewnętrznego klatki piersiowej. Powikłanie poporodowe w postaci narastania powietrza w worku osierdziowym zwykle współistnieje z odmą śródpierśiową, a czasem i jam opłucnowych. Spotykane jest rzadko, prowadzi jednak do groźnych następstw.

W przypadkach powolnego narastania wysięku w worku osierdziowym objawy nie są tak gwałtowne i przez długi okres mogą być przeoczono. Obecność płynu w tych przypadkach prowadzi do powstania zrostów i do zarostowego, zaciskającego zapalenia osierdzia, a w następstwie do tamponady serca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>