Technika hipnozy

Od 10 do 15% populacji jest zupełnie niepodatne na hipnozę. 40-50% może być wprowadzonych jedynie w stan hipnotyczny lub trans lekki, 20-25% do transu średniego, a 15-20% w trans głęboki. Najbardziej podatne na hipnozę są dzieci, a osobnicy powyżej 55 roku życia dużo mniej podatni. Bardziej podatni są ludzie inteligentni, a ludzie z defektami psychicznymi prawie całkowicie niepodatni. Głuchota lub bariera językowa znacznie utrudniają hipnozę.

Technika hipnozy. Stan transu osiągany jest zwykle za pomocą powtarzanych bodźców słuchowych, wzrokowych lub dotykowych. Celem jest zmniejszenie wrażeń czuciowych do jednego lub dwóch monotonnych bodźców. Szczegóły techniki czytelnik może znaleźć w różnych monografiach na ten temat3. Zwykle wymaga to wiele czasu. Pomocne może być skojarzenie sugestii z użyciem środków sedatywnych.

Mechanizm hipnozy. Nie jest poznany. Sugerowano, że miejscem blokady może być pierwsza synapsa czuciowa, okolica wzgórza i twór siatkowaty. Ostatnie prace sugerują jednak, że u przytomnego pacjenta nie występuje jakiekolwiek zmniejszenie potencjałów wywołanych, dochodzących do kory mózgowej“1.

Zalety hipnozy. Pacjent może być uśpiony lub przytomny bez odczuwania bólu. Nie ma niebezpieczeństwa toksycznego działania ubocznego środków chemicznych. Sugestia pohipnotyczna może działać korzystnie w okresie pooperacyjnym.

Wady hipnozy. Jest to metoda trudna i zbyt czasochłonna, by stosować ją szerzej. Wyniki są niepewne w porównaniu z anestezją chemiczną. Istnieje możliwość, że hipnoza może ujawnić istniejące wcześniej zaburzenia psychiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>