TEORIE TŁUMACZĄCE PRZYCZYNY SPADKU CIŚNIENIA:

a. Spadek rzutu serca z powodu zmniejszonego powrotu żylnego, brak wzmagania przepływu krwi przez błonę mięśniową naczyń żylnych97. b. Rozszerzenie układu włośniczek zatętniczych jako wynik porażenia włókien na- czynioskurczowych. Występuje na całym obszarze zarówno somatycznym, jak i trzew- nym, unerwionym przez zablokowane korzenie’przednie oraz ich współczulne włókna naczynioskurczowe. Na obszarach nie znajdujących się pod działaniem środka analgetycznego dochodzi do wyrównawczego zwężenia naczyń, poprzez odruchowy mechanizm z zatoki szyjnej. W wysokich blokadach rdzeniowych większość włókien naczy- niozwężających – włączając unerwienie współczulne ręki (Th2_io) – ulega porażeniu, co prowadzi do spadku ciśnienia. Stężenie roztworu niewystarczające do zwiotczenia mięśni i analgezji powoduje już blokadę współczulną, wobec czego może dojść do całkowitego porażenia nerwów zwężających naczynia, mimo że blokada czuciowa sięga np. tylko do Th4. W wysokiej blokadzie rdzeniowej często obserwuje się u chorych ciepłe ręce, o suchej skórze i rozszerzonych żyłach.

c. Porażenie współczulnego unerwienia serca (Th!_4). d. Porażenie współczulnego unerwienia nadnerczy (nerwy trzewne) ze zmniejszeniem się poziomu katecholamin.

e! Wchłanianie się leku do krążenia. Możliwość hipotensji z tego powodu jest większa w analgezji zewnątrzoponowej niż w podpajęczynówkowej, ponieważ w pierwszym przypadku stosuje się dużo większe dawki środka analgetycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>