UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY

UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY. Nie ma wpływu na rzut serca, ponieważ odruchowa bradykardia (antagonizowana przez podanie atropiny lub środków blokujących zwoje) przeciwdziała wzrostowi siły skurczowej serca. U zwierząt i u człowieka powoduje rozszerzenie naczyń wieńcowych32. Jest to najsilniejszy środek naczynioskurczowy będący w powszechnym użyciu, działający na wszystkie naczynia krwionośne, z wyjątkiem wieńcowych. Ciśnienie krwi – zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe – wzrasta. Czasami dochodzi do zwolnienia rytmu serca, jako wyniku odruchowego pobudzenia baroreceptorów w aorcie i zatoce szyjnej. U pacjentów otrzymujących chloroform, trójchloroetylen, cyklopropan lub halotan może być stosowana jedynie z dużą ostroż-nością ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu. W przeciwieństwie do adrenaliny nie daje pobudzenia kory mózgowej.

Może wywołać niedokrwienie układu żołądkowo-jelitowego po podaniu dożylnym. PRZEPŁYW NERKOWY I PRZEZ NACZYNIA TRZEWNE. Dochodzi do ich zmniejszenia wskutek zwężenia naczyń tętniczych. Pobudza skurcze macicy, w przeciwieństwie do adrenaliny, która w dawkach klinicznych je hamuje.

Prawoskrętny izomer działa głównie na mięśnie gładkie oskrzeli izomer lewoskrętny działa przede wszystkim na mięśnie gładkie naczyń. Środek ten jest mniej toksyczny niż adrenalina. Podczas kiedy adrenalina uważana jest za hormon ucieczki lub przerażenia, noradrenalina jest hormonem podnoszącym ciśnienie krwi. Jej działanie presyjne jest potencjalizowane przez alkaloidy sporyszu, ergotaminę, ergotoksynę i ergo- metrynę (ergonowinę).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>