USZKODZENIE SKÓRY

-2. USZKODZENIE SKÓRY. Należy upewnić się, że lód nie dotyka bezpośrednio skóry. Należy często zmieniać pozycję worków z lodem. Ochłodzona skóra jest szczególnie podatna na ucisk lub ciepło. Należy szczególnie uważać na: a) miejsce ucisku b) przyrządy ogrzewające (których temperatura nie może przekraczać 40°C).

Metody: 1. Z oddechem własnym. Premedykacja chloropromazyną i dolantyną. Tiopental, suk- cynylochołina, znieczulenie powierzchniowe krtani i tchawicy, intubacja, w razie potrzeby podtlenek azotu z tlenem. Jako główny środek może bvć również stosowany halotan z tlenem.

-2. Z oddechem kontrolowanym. Środki zwiotczające stosowane są dla ułatwienia oddechu kontrolowanego i zapobiegania dreszczom. Typowa sekwencja tiopental-środek zwiotczający-podtlenek azotu z tlenem jest zwykle wystarczająca. Jeżeli wskutek obwodowego zwężenia naczyń istnieją trudności z pomiarem ciśnienia krwi, należy zastosować metodę bezpośrednią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>