UWAGI ANATOMICZNE

Przełyk jest położony w śródpiersiu tylnym, zajmuje przestrzeń od C„ do Th0_u. Część szyjna i znaczny odcinek części piersiowej leżą po stronie lewej kręgosłupa. Na poziomie Th4_6 przełyk przyjmuje położenia pośrodkowe. Część brzuszna, najkrótsza, zawarta między przeponą a żołądkiem jest zwykle położona poprzecznie. Długość przełyku donoszonego noworodka wynosi 9-11 cm, szerokość 4-6 mm. Grzbietowa ściana szyjnego odcinka przełyku łączy się luźną tkanką łączną i blaszką przykręgową powięzi szyjnej, od strony brzusznej przylega do tchawicy, a od góry do bocznych płatów tarczycy. Między przełykiem a tchawicą znajdują się nerwy krtaniowe wsteczne. Część piersiowa przełyku przylega do prawego brzegu aorty, brzusznie na poziomie Th4 jest pokryta tchawicą i początkiem lewego oskrzela. Wzdłuż grzbietowej ściany tego odcinka biegnie przewód piersiowy, który wraz z żyłą nieparzystą przechodzi na stronę lewą. Nerwy błędno, prawy i lewy, są położone wzdłuż tchawicy, poniżej jej rozwidlenia tworzą splot górny przełyku, a na wysokości przepony splot dolny. Nerwy te po przejściu rozworu przełykowego przepony biegną po brzusznej i grzbietowej powierzchni przełyku. Więzadło przeponowo-przełykowe (Laimera) utrzymuje żołądek we właściwym położeniu, zezwalając jednocześnie- na ruch przełyku ku górze i dołowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>